C1 Business Higher

jest znany także pod nazwą Business English Certificate Higher (BEC Higher). To trzeci (ostatni) z serii trzech egzaminów Cambridge Qualifications z języka angielskiego biznesowego. Certyfikat uzyskany z tego egzaminu poświadcza, że pewnie posługujesz się angielskim w środowisku biznesowym. Poziomem trudności odpowiada on egzaminowi C1 Advanced (CAE), ale skupia się na języku biznesowym, nie ogólnym.

Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

Dla kogo jest ten egzamin?

O egzaminie tym pomyśl, jeśli chcesz dalej rozwijać swoje umiejętności językowe w ramach angielskiego profesjonalnego. Certyfikat z egzaminu C1 Business Higher potwierdza, że płynnie posługujesz się angielskim w wymagającym anglojęzycznym środowisku międzynarodowego biznesu.

Aby przystąpić do egzaminu, powinieneś umieć:

  1. brać aktywny udział w spotkaniu biznesowym, wyrażać opinie i omawiać punkt widzenia
  2. rozumieć większość korespondencji biznesowej i raportów
  3. pisać szczegółowe oferty i listy.

Egzamin C1 Business Higher składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz części: Reading (rozumienie czytanego tekstu), Writing (pisanie) i Listening (Słuchanie). Najczęściej do części ustnej przystępuje się w innym dniu. Egzamin ustny zdajesz w obecności w dwóch egzaminatorów i innego kandydata.

C1 Business Higher Reading Writing Listening Speaking
Czas trwania 1 godz. 1godz. 10 min. 40 min. 16 min.
Punkty (% z całości) 25% 25% 25% 25%

 

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z naszym koordynatorem egzaminacyjnym, pisząc na adres: szczecin@examinations.pl .

Jeśli masz pewność, że chcesz zdawać ten egzamin, wejdź proszę w ten link, aby się zapisać.