Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, inaczej CEFR jest międzynarodową normą opisu kompetencji językowych. Używana ta norma jest na całym świecie do właśnie opisu kompetencji językowych osób uczących się języków obcych.

Poziom znajomości języka angielskiego pozwala dowiedzieć się, w jakim stopniu dana osoba opanowała język obcy. W sumie jest 6 poziomów. Są one oznaczone literami i cyframi – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Każdy z nich ma własną nazwę w języku angielskim – Elementary, Intermediate, Advanced itp. Czasami w życiu zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest dokładne poznanie swojego poziomu znajomości języka angielskiego, na przykład, aby ubiegać się o pracę za granicą lub zdać międzynarodowe egzaminy. Przeczytaj o tym, jakie są poziomy języka angielskiego i gdzie możesz bezpłatnie sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w naszym artykule.

Beginner, Elementary – A1

O tym, jak nazywa się początkowy poziom języka angielskiego, można przeczytać na okładkach podręczników dla początkujących. Tam początkujący zobaczą napis Elementary lub Beginner, a także oznaczenie A1. Na tym etapie osoba zna alfabet, umie liczyć do 100, poznaje podstawy gramatyki elementarnej, rozumie krótkie, ogólne zwroty w języku angielskim. Potrafi odpowiadać na najprostsze pytania dotyczące siebie, a także zadawać rozmówcy proste kontrpytania na tematy osobiste, na przykład zapytać o imię, miejsce zamieszkania, dowiedzieć się o krewnych i znajomych.

Pre-Intermediate – A2

Znajomość drogi od punktu A do punktu B, opowiadanie o sobie prostymi frazami, rozumienie rozmówcy, który mówi o sobie, rodzinie, pracy – wszystkie te umiejętności posiada osoba znająca język angielski na poziomie A2. Potrafi już zrozumieć program telewizyjny, jeśli towarzyszy mu sekwencja wideo. Przeczyta też list o podstawowej treści: formularz zamówienia, potwierdzenie zamówienia, prosta korespondencja osobista.

Intermediate – B1

Poziom średniozaawansowany pozwala wyrazić siebie w większości sytuacji podczas podróży do obcego kraju. Osoba z wiedzą średniozaawansowaną dobrze rozumie rozmówcę i łatwo prowadzi dialog. Rozumie rozmowę anglojęzyczną na znany mu temat, potrafi wyrazić swoją opinię, opisać emocje, wrażenia, a także napisać list na jeden z poruszanych tematów. Opanowany poziom B1 daje możliwość czytania broszur reklamowych, drobnych dokumentów urzędowych, listów osobistych.

Upper-Intermediate – B2

Posiadanie poziomu Upper-Intermediate to umiejętność rozumienia tekstu złożonego. Jednocześnie temat może być konkretny lub abstrakcyjny. Ponadto ta znajomość języka pozwala wyrazić swoje myśli w swojej dziedzinie zawodowej. Poziom B2 oznacza również swobodną komunikację w języku angielskim, umiejętność wyrażenia swojej opinii na różne tematy, umiejętność wskazania istoty omawianego problemu, wymienienie możliwości jego rozwiązania, a także pozwala na łatwe napisanie tekstu pisanego na nieznany temat.

Advanced – C1

Po osiągnięciu tego poziomu (C1) możesz używać języka w sferze zawodowej, naukowej i społecznej. Jednocześnie osoba z łatwością rozumie teksty na dowolny temat, może je analizować i ujawniać ukryte znaczenie. Umiejętności obejmują również rozumienie filmów anglojęzycznych, które zawierają wiele wyrażeń idiomatycznych i slangu. Umiejętność pisania złożonych, dobrze ustrukturyzowanych i spójnych tekstów to kolejna kompetencja na tym poziomie.

Proficiency – C2

Praktycznie pełne zrozumienie wszystkiego, co czytane i słyszane. Umiejętność analizowania tekstów anglojęzycznych i wyciągania ogólnych wniosków. Możliwość spontanicznej rozmowy na dowolny temat, bez wcześniejszego przygotowania. Znajomość subtelności języka, umiejętność rozpoznawania nawet najbardziej skomplikowanych niuansów używanych zwrotów, wyrażeń i konstrukcji gramatycznych. Osoba z wiedzą na poziomie C2 bez problemu zda rozmowę kwalifikacyjną do pracy za granicą lub zda egzamin na przyjęcie na zagraniczną uczelnię.

Jak określić swój poziom języka angielskiego?

Określić swój poziom znajomości języka angielskiego możesz na naszej stronie. Przejdź tutaj, aby rozpocząć test.

Po ustaleniu swojego poziomu znajomości języka angielskiego możesz zrozumieć, jakie luki w wiedzy nadal pozostają. Ponadto jasne zrozumienie swoich umiejętności pozwoli Ci bardziej celowo przygotować się do rozmowy o pracę lub odświeżyć swoją wiedzę, aby zdać międzynarodowy egzamin.