Kursy przygotowujące do egzaminu First Certificate in English, w skrócie nazywany FCE lub B2 First, zaczynają się 17 i 19 października 2022 roku. Jak pomoże taki egzamin w przyszłości, ile trwa kurs, jaki to koszt, jak liczne są grupy? Odpowiemy na te oraz inne pytania, które zachodzą w głowach naszych przyszłych kursantów

FCE jest egzaminem na poziomie B2, sprawdzającym ogólną znajomość języka angielskiego. Uznaje się go na całym świecie, np.: przez ponad 2000 uczelni wyższych. Duże korporacje takie jak np. Adidas, Siemens czy organizacje rządowe – np. Urząd Służby Cywilnej lub pozarządowe – np. UNICEF również posługują się FCE do weryfikacji kompetencji językowych. Pozwala on uzyskać zwolnienie z egzaminów z języka angielskiego oraz na branie udziału w programach wymian międzyuczelnianych takich jak Erasmus. Dzięki niemu można również nauczać w szkołach podstawowych dla klas 1-3. Z wszelkimi benefitami zaliczenia FCE zapoznasz się tutaj.

Warto poruszyć w tym miejscu temat kursu jaki proponujemy. Kurs o poziomie B2 (egzaminacyjny), który startuje 17 października, odbywać się będzie w poniedziałki od 16:30 do 19:45, a ten rozpoczynający się 19 października w środy w tych samych godzinach (tj. 16:30 – 19:45). Koszt to 2 699 zł w poniedziałki dla grupy od 12 do 15 osób, 3 499 zł w środy dla grupy liczącej od 5 do 8 osób. Kwoty te można rozłożyć na 7 rat kolejno po 399 zł dla 2 699 zł oraz 499 zł dla 3 499 zł. Zajęcia odbywają się stacjonarnie na terenie Technoparku.