Egzamin TELC Szkoła B1 z języka polskiego

To najprostszy i najszybszy sposób na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1 i uzyskanie statusu rezydenta Unii Europejskiej.
Poniżej znajduje się link do rejestracji na najbliższy egzamin TELC B1 w naszej szkole.

 

Terminy pozostałych sesji znajdują się na dole tej strony. Zamówionych egzaminów nie odwołujemy. Można się na nie zapisać również najpóźniej 14 dni roboczych przed datą egzaminu, ale wtedy będziemy doliczać dodatkową opłatę za późny zapis w wysokości 200 złotych.

Organizujemy sesje wyjazdowe dla firm w promieniu 200 km od Szczecina dla grup przynajmniej 26-osobowych.
Każdy przypadek egzaminów zamiejscowych rozpatrujemy indywidualnie.

Cena za egzamin TELC B1/B2 wraz z krótkim kursem (2 lekcje) i certyfikatem wynosi 999 złotych.

 

Ogólne informacje o egzaminie TELC B1/B2

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r., certyfikat TELC B1 wystarcza do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej.

Egzamin TELC jest krótszy od egzaminu państwowego z języka polskiego oraz szybciej można otrzymać certyfikat po jego zdaniu. Sesje egzaminacyjne realizujemy 12 razy w roku oraz na życzenie. Odbiór certyfikatu następuje w OPEN MIND w terminie od 6 do 8 tygodni od daty egzaminu.

Dla porównania, jeśli zdajesz egzamin B1 w listopadzie 2023 roku, to certyfikat państwowy dostaniesz w kwietniu 2024 roku, a certyfikat TELC B1/B2 dostaniesz w drugiej połowie stycznia 2024 roku. Cena jest podobna, a miejsce zdawania jest to samo. Należy jednak pamiętać, że sesje egzaminów państwowych odbywają się tylko 4 razy w roku o tej samej porze na całym świecie. Liczba miejsc w każdym ośrodku jest ograniczona i nie zawsze będziecie Państwo mieli możliwość zdawania w ośrodku, który jest bliski Waszemu miejscu zamieszkania.

Struktura i przebieg egzaminu TELC B1/B2

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzaminy skalowane oceniają umiejętności językowe na dwóch poziomach zaawansowania. Dlatego we wszystkich częściach znajdują się zadania na obu poziomach, czyli B1 i B2.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z 3 elementów: pisania, czytania, słuchania. Na egzaminie ustnym nacisk kładziony jest na bezpośrednią wymianę zdań między zdającymi. Tematyka i słownictwo dostosowane są do wieku osób zdających.

Część testu Liczba części Czas trwania (minuty) Uwagi
 

Część pisemna

Słuchanie 4 25  

Brak przerwy

Czytanie 4 40
Gramatyka 2 20
Pisanie 1 30
Część ustna Mówienie 3 16 Zwykle zdaje się w parach
Czas na przygotowanie – 20 minut.

 

Cały egzamin pisemny trwa 115 minut, a po nim następuje przerwa.
Po przerwie kandydaci mają czas na przygotowanie się do części ustnej, po czym wchodzą dwójkami na sesję trwającą po 16 minut.
Cały egzamin realizowany jest w Szczecinie w naszej siedzibie przy ulicy Cyfrowej. Dobór sal egzaminacyjnych zależy od wielkości grupy zdających osób.
Wszyscy nasi egzaminatorzy mają aktualne licencje TELC Polska.

Terminy sesji TELC B1/B2 w Szczecinie w roku szkolnym 2023/2024

16.12.2023 – zapis na egzamin do dnia 04.12.2023 – certyfikat do odbioru najpóźniej do dnia 16.02.2024.
13.01.2024 – zapis na egzamin do dnia 20.12.2023 – certyfikat do odbioru najpóźniej do dnia 27.03.2024.