Egzamin TELC Szkoła B1 z języka polskiego

To najprostszy i najszybszy sposób na zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1 i uzyskanie statusu rezydenta Unii Europejskiej.
Poniżej znajduje się link do rejestracji na najbliższy egzamin TELC B1 w naszej szkole.

 

Sesje realizowane są co 30 dni. Zamówionych egzaminów nie odwołujemy. Klikając w poniższy baner, zobaczysz kiedy odbędzie się najbliższy egzamin.

Organizujemy sesje wyjazdowe dla firm w promieniu 200 km od Szczecina dla grup przynajmniej 26-osobowych.
Każdy przypadek egzaminów zamiejscowych rozpatrujemy indywidualnie.

Cena za egzamin TELC B1/B2 wraz z krótkim kursem (2 lekcje) i certyfikatem wynosi 999 złotych.

 

Ogólne informacje o egzaminie TELC B1/B2

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r., certyfikat TELC B1 wystarcza do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej.

Egzamin TELC jest krótszy od egzaminu państwowego z języka polskiego oraz szybciej można otrzymać certyfikat po jego zdaniu. Sesje egzaminacyjne realizujemy 12 razy w roku oraz na życzenie. Odbiór certyfikatu następuje w OPEN MIND w terminie od 6 do 8 tygodni od daty egzaminu.

Dla porównania, jeśli zdajesz egzamin B1 w listopadzie 2023 roku, to certyfikat państwowy dostaniesz w kwietniu 2024 roku, a certyfikat TELC B1/B2 dostaniesz w drugiej połowie stycznia 2024 roku. Cena jest podobna, a miejsce zdawania jest to samo. Należy jednak pamiętać, że sesje egzaminów państwowych odbywają się tylko 4 razy w roku o tej samej porze na całym świecie. Liczba miejsc w każdym ośrodku jest ograniczona i nie zawsze będziecie Państwo mieli możliwość zdawania w ośrodku, który jest bliski Waszemu miejscu zamieszkania.

Struktura i przebieg egzaminu TELC B1/B2

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzaminy skalowane oceniają umiejętności językowe na dwóch poziomach zaawansowania. Dlatego we wszystkich częściach znajdują się zadania na obu poziomach, czyli B1 i B2.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z 3 elementów: pisania, czytania, słuchania. Na egzaminie ustnym nacisk kładziony jest na bezpośrednią wymianę zdań między zdającymi. Tematyka i słownictwo dostosowane są do wieku osób zdających.

Część testu Liczba części Czas trwania (minuty) Uwagi
 

Część pisemna

Słuchanie 4 25  

Brak przerwy

Czytanie 4 40
Gramatyka 2 20
Pisanie 1 30
Część ustna Mówienie 3 16 Zwykle zdaje się w parach
Czas na przygotowanie – 20 minut.

 

Cały egzamin pisemny trwa 115 minut, a po nim następuje przerwa.
Po przerwie kandydaci mają czas na przygotowanie się do części ustnej, po czym wchodzą dwójkami na sesję trwającą po 16 minut.
Cały egzamin realizowany jest w Szczecinie w naszej siedzibie przy ulicy Cyfrowej. Dobór sal egzaminacyjnych zależy od wielkości grupy zdających osób.
Wszyscy nasi egzaminatorzy mają aktualne licencje TELC Polska.