C1 Advanced (CAE)

jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on, że znasz angielski na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. 

Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Zdecyduj się na egzamin C1 Advanced, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich.

C1 Advanced to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1):

 1. Jest honorowane przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe
 2. Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
 3. Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
 4. W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce
 5. Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
 6. Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego
 7. Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracowdawców i agencje rządowe. Egzamin ten przydatny jest:

 1. w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
 2. w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff
 3. w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
 4. w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
 5. w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin CAE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

C1 Advanced   READING AND USE OF ENGLISH  WRITING LISTENING   SPEAKING
Czas trwania     1 godz. 30 min 1 godz. 30 min 40 min 15 min na 1 parę kandydatów
Punkty (% z łącznej punktacji) 40%   20%   20%   20%

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

 1. pisać kompleksowe raporty i e-maile oraz robić notatki w trakcie spotkań lub wykładów
 2. prezentować złożone problemy po angielsku
 3. rozumieć różnorodne teksty, od beletrystyki po prasę opiniotwórczą.

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z naszym koordynatorem egzaminacyjnym, pisząc na adres: szczecin@examinations.pl .

Jeśli masz pewność, że chcesz zdawać ten egzamin, wejdź proszę w ten link, aby się zapisać.