Nie realizujemy usług rozwojowych w województwie małopolskim.