Czym jest test WiDaF Basic®?

 

Test WiDaF Basic® to obiektywny i rzetelny sprawdzian znajomości języka niemieckiego w środowisku pracy i w kontekście ogólnym użycia niemieckiego. Test ten ocenia umiejętności obcokrajowców w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy. WiDaF Basic® został specjalnie opracowany jako pierwszy i przyjazny test dla początkujących pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym środowisku. Test ma na celu sprawdzenie zakresu kompetencji od poziomu początkującego do niższego średniozaawansowanego określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEF) jako poziomy od A1 do B1. Wyższe poziomy zaawansowania (A2-C2) są mierzone przez test WiDaF®.

 

Struktura testu

Test WiDaF Basic® wypełniany jest ołówkiem na karcie odpowiedzi. Jest to test wyboru (tylko jedna prawidłowa odpowiedź). Składa się z 70 pytań i obejmuje szeroki zakres codziennych sytuacji w zróżnicowanym kontekście. Jest on podzielony na trzy części sprawdzające znajomość odpowiedniego słownictwa, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz rozumienia ze słuchu (teksty krótkie, opisy ilustracji, stwierdzenia ogólne, proste rozmowy telefoniczne itp.). Test trwa godzinę; dodatkowo dopełnienie formalności administracyjnych przed jego rozpoczęciem zajmuje około 15 minut. Zdający otrzymują książeczkę testową i oddzielny arkusz odpowiedzi, na którym zaznaczają wybraną odpowiedź – jedno z pól (a), (b), (c) bądź (d).

 

Cennik:

W Autoryzowanym Ośrodku Testowym OPEN MIND możemy zorganizować sesję testową dla minimum 3 osób za 1800 złotych brutto w ciągu 14 dni od daty zamówienia. Możemy oczywiście przeprowadzić ją też tylko dla jednej osoby, ale musi ona pokryć koszty brakujących dwóch osób. Cena testu w grupie większej niż 3 osoby, wynosi 500 złotych za osobę.

 

 

Przykładowy test

Charakterystyka testu

NAPISZ DO NAS