TFI™: test z języka francuskiego w środowisku pracy

 

Czym jest test TFI™?

TFI™ (Test de français international™) to test certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Test ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

 

Dlaczego test TFI™?

Język francuski – używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia – jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego, obiektywnego i uznanego testu TFI™.

 

Jaki format ma test TFI™?

Test TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja testowa około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI™ składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z testu to 10-990 punktów. Zatem testu się nie ‘oblewa’, zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

 

Ten test można zdać na poziomie od A2 do C1. W Autoryzowanym Ośrodku Testowym OPEN MIND możemy zorganizować sesję testową dla minimum 3 osób za 1800 złotych brutto w ciągu 14 dni od daty zamówienia. Możemy oczywiście przeprowadzić ją też tylko dla jednej osoby, ale musi ona pokryć koszty brakujących dwóch osób. Cena testu w grupie większej niż 3 osoby, wynosi 600 złotych za osobę.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ETS Global.

 

Przykładowy test

Charakterystyka testu

Uznawalność testu w Polsce

 

Bibliografia: Książki i materiały przydatne osobom zdającym ten test.