Poziom B2 First (FCE)

Egzamin B2 First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Przygotuj się do FCE, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim. Egzaminy Cambridge Qualifications uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Egzamin B2 First (FCE):
  • Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych.
  • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych.
  • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej.
  • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce.
  • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
  • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
  • Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin FCE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

FIRST (FCE) READING AND USE OF ENGLISH WRITING LISTENING SPEAKING
Czas trwania 1 godz. 15 min 1 godz. 20 min 40 min 14 min na 1 parę kandydatów
Punkty (% łącznej punktacji) 40% 20% 20% 20%

 

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:
  • pisać krótkie raporty i e-maile,
  • wytłumaczyć pomysł albo prowadzić szczegółową rozmowę po angielsku,
  • rozumieć język używany w telewizji i prasie.

Przykładowe testy i porady

Informacja o wynikach

Cena egzaminu First (dawniej FCE) opłacanego z listy OPEN MIND wynosi w 2018 roku 610 złotych. Przygotowywaliśmy kandydatów do zdawania tego egzaminu już od 2004 roku i nie zdarzyło się jeszcze, by ktoś nie zdał, bo nie był odpowiednio przez nas nauczony. Mamy 100% zdawalność.

 

NAPISZ DO NAS