Poziom C1 Advanced

Egzamin C1 Advanced (CAE) jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on, że znasz angielski na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich.

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Zdecyduj się na egzamin CAE, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich. Advanced, to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1):

 • Jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe.
 • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych.
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej.
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce.
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • Jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego.
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucje na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracowdawców i agencje rządowe.
Egzamin ten przydatny jest:

• w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie, • w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff, • w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii, • w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii, • w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin CAE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (Czytanie ze zrozumieniem), Use of English (Test gramatyczno-leksykalny), Writing (Pisanie) i Listening (Słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

CAE READING AND USE OF ENGLISH WRITING LISTENING SPEAKING
Czas trwania 1 godz. 30 min 1 godz. 30 min 40 min 15 min na 1 parę kandydatów
Punkty (% z łącznej punktacji) 40% 20% 20% 20%
Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:
 • pisać kompleksowe raporty i e-maile oraz robić notatki w trakcie spotkań lub wykładów,
 • prezentować złożone problemy po angielsku,
 • rozumieć różnorodne teksty, od beletrystyki po prasę opiniotwórczą.

Przykładowe testy i porady

Informacja o wynikach

Cena egzaminu Advanced opłacanego z listy OPEN MIND wynosi w 2018 roku 630 złotych. Przygotowywaliśmy kandydatów do zdawania tego egzaminu już od 2004 roku i nie zdarzyło się jeszcze, by ktoś nie zdał, bo nie był odpowiednio przez nas nauczony. Mamy 100% zdawalność.

 

NAPISZ DO NAS